O nás

Advokátní kancelář Blockchain legal jsme založili v roce 2017. Advokacii považujeme za činnost, kterou lze významným způsobem přispět k rozvoji svobodné a otevřené společnosti. Proto je naším cílem rozvíjet hodnoty osobní svobody, ochrany soukromí a decentralizace v těsném sepětí s moderními technologiemi. Při poskytování právních služeb klademe důraz zejména na kvalitu, inovativní řešení a individuální přístup.


Vždy se zajímáme nejen o právní, ale i o obchodní a technický rozměr problematiky. Řešení nových nebo nejasných právních otázek se nevyhýbáme – naopak je uvítáme.

Pavel Urbaczka

Advokát


Email: urbaczka@blockchainlegal.cz
GPG klíč: Pavel Urbaczka 0x9F7087A2

Radim Kozub

Advokát


Email: kozub@blockchainlegal.cz
GPG klíč: Radim Kozub 0xD6EAD576


Petr
Kučera

Advokátní koncipient


Email: kucera@blockchainlegal.cz


Zuzana
Kohútová

Advokátní koncipient


Email: kohutova@blockchainlegal.cz


Tamara
Sýkora

Advokátní koncipient


Email: sykora@blockchainlegal.cz

Právo ICT

Kryptoměny

Investujete do kryptoměn, obchodujete na kryptoměnových burzách nebo je chcete přijímat ve svém e-shopu? Chcete realizovat ICO pro svůj projekt? Poskytneme Vám kvalitní a komplexní poradenství, případně zprostředkujeme kontakt na další osoby z oboru.

Blockchain

Jsme si vědomi ohromného potenciálu této internetové technologie a jejího využití pro aplikace, smart contracts, průmyslová odvětví a nespočet dalších oblastí. Snažíme se, abychom daným oblastem rozuměli nejen po právní, ale i technické stránce věci.

Decentralizovaná řešení

Decentralizovaný svět – ať už virtuální nebo fyzický - považujeme za budoucnost, která nám již klepe na dveře. Peer-to-peer sítě, reputační a refereční systémy či decentralizované řešení sporů jsou pro nás vítaným zadáním.

Soukromí a osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Intenzivně připravujeme klienty na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které nabude účinnosti v květnu 2018. Nevíte, zda se na Vás povinnosti stanovené GDPR vztahují? Potřebujete prověřit připravenost Vašeho podnikání na novou právní úpravu? Nebo rovnou zajistit služby pověřence - DPO? Poskytneme Vám komplexní poradenství včetně důrazů na technický rozměr problematiky.

Obchodní právo

Korporátní struktury

Poskytneme Vám na míru vytvořené korporátní struktury pro Vaše podnikání, investiční projekty i správu investičního portfolia. Rádi Vám poradíme, i tehdy, má-li Vaše podnikání mezinárodní rozměr.

M & A

S prodeji podniků a jinými obchodními transakcemi máme bohaté zkušenosti. Vytvoříme pro Vás optimální řešení pro kapitálový vstup do společnosti, včetně důkladné právní prověrky a zajištění transakce.

Smluvní vztahy

Kryptoměny, software, licence, telekomunikace, cenné papíry, financování, nemovitosti – k tomu všemu jsme ve své praxi zpracovávali různorodé obchodní smlouvy. Ať už kupujete, prodáváte, zhotovujete nebo pronajímáte, vždy pro Vás připravíme smluvní dokumentaci ve špičkové kvalitě.

Spory a insolvence

Soudní a správní řízení

Klienty zastupujeme v soudních a správních řízeních po celou dobu naší advokátní praxe. Jakékoliv řízení vždy vedeme s cílem dosáhnout efektivního řešení pro klienta z hlediska jeho zájmů. Důkladné navržení komplexní procesní strategie je samozřejmostí.

Insolvence a restrukturalizace

Potřebujete vymoci pohledávku za dlužníkem v insolvenci? Nebo naopak přistupujete k insolvenčnímu řízení jako k investiční příležitosti? Dokážeme s Vámi sdílet oba pohledy a zároveň nabídnout propojení s moderními technologiemi – např. crowdfundingovým financováním v insolvenčních situacích.

Mimosoudní řešení sporů

Víme, jak dlouho může trvat soudní řízení a naše klienty do něj zásadně netlačíme. Jsme-li přesvědčeni o výhodnosti pro klienta, klademe důraz na vyjednávání a dosažení mimosoudní dohody.

Kontakt

Blockchain Legal, advokátní kancelář s. r. o.
IČ: 06297013
Se sídlem: Dukelských Hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7 Holešovice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 279720